Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

6 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
mgr inż. Małgorzata Kozak specjalista Dziekanat WMiBM
mgr Ewa Myszkowska specjalista Dziekanat WMiBM
mgr Marta Olczyk specjalista Dziekanat WMiBM
mgr inż. Ewelina Sierpińska starszy referent Dziekanat WMiBM
mgr Iwona Trzeciak starszy specjalista Dziekanat WMiBM
mgr Magdalena Waszkowska starszy referent Dziekanat WMiBM
Poprzedni 1 Następny