Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr inż. Małgorzata Kozak Dziekanat WMiBM
mgr Ewa Myszkowska Dziekanat WMiBM
mgr Marta Olczyk Dziekanat WMiBM
mgr inż. Ewelina Sierpińska Dziekanat WMiBM
mgr Iwona Trzeciak Dziekanat WMiBM
Poprzedni 1 Następny