Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Martyna Cedro Dziekanat WIŚGiE
mgr Agata Godzwon Dziekanat WIŚGiE
mgr Mariola Majchrzak Dziekanat WIŚGiE
mgr inż. Kamila Mazurczak Dziekanat WIŚGiE
Jerzy Ściwiarski Dziekanat WIŚGiE
Poprzedni 1 Następny