Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Małgorzata Bernatek Dziekanat WEAiI
mgr inż. Magdalena Chrzan Dziekanat WEAiI
mgr Barbara Łukawska Dziekanat WEAiI
mgr Justyna Niebudek Dziekanat WEAiI
Poprzedni 1 Następny