Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

9 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Izabela Kopyś Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Emilia Majecka Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Beata Poklek Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Ilona Siemczyk z-ca kierownika Dział Kadrowo-Płacowy
Anna Skóra Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Ewelina Słabiak kierownik Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Maciej Smolanko Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Iwona Suliga Dział Kadrowo-Płacowy
Bożena Truczka Dział Kadrowo-Płacowy
Poprzedni 1 Następny