Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

7 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
mgr Ewelina Słabiak kierownik starszy specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Ilona Siemczyk z-ca kierownika starszy specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Izabela Kopyś specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Emilia Majecka specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
mgr Beata Poklek specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
mgr inż. Iwona Suliga specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
Bożena Truczka specjalista Dział Kadrowo-Płacowy
Poprzedni 1 Następny