Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

6 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr inż. Krzysztof Jas Dział Głównego Energetyka
mgr inż. Adam Malarski kierownik Dział Głównego Energetyka
Zbigniew Olczyk Dział Głównego Energetyka
Henryk Pióro Dział Głównego Energetyka
Marian Tobera Dział Głównego Energetyka
mgr inż. Artur Wojciechowski Dział Głównego Energetyka
Poprzedni 1 Następny