Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
mgr inż. Paweł Łukawski kierownik specjalista Dział Aparatury
inż. Marcin Doropowicz samodzielny referent Dział Aparatury
Zbigniew Rozmus specjalista Dział Aparatury
Poprzedni 1 Następny