Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
inż. Marcin Doropowicz Dział Aparatury
mgr inż. Paweł Łukawski kierownik Dział Aparatury
Zbigniew Rozmus Dział Aparatury
Poprzedni 1 Następny