Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

8 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
dr Stanisław Hojda dyrektor adiunkt Centrum Sportu
mgr Marek Kalwat z-ca dyrektora starszy wykładowca Centrum Sportu
mgr Zygmunt Kamys asystent Centrum Sportu
mgr Jarosław Niebudek starszy wykładowca Centrum Sportu
mgr Artur Obarzanek asystent Centrum Sportu
mgr Katarzyna Siudak starszy wykładowca Centrum Sportu
mgr inż. Jakub Skorupa specjalista Centrum Sportu
mgr Wiesława Soboń starszy wykładowca Centrum Sportu
Poprzedni 1 Następny