Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

9 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
dr Alicja Adamczak Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Małgorzata Banasińska-Barszcz Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
mgr Paula Janus Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr hab. inż. prof. PŚk Bożena Kaczmarska dyrektor Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
mgr inż. Małgorzata Kita Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
mgr inż. Kamil Kot Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Magdalena Kotulska Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Katarzyna Ossowska Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr hab. inż. prof. PŚk Łukasz Wojcieszak Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
Poprzedni 1 Następny