Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

9 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
dr hab. inż. Bożena Kaczmarska dyrektor profesor nadzwyczajny Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Alicja Adamczak adiunkt Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
mgr inż. Małgorzata Kita starszy referent Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Magdalena Kotulska adiunkt Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Katarzyna Ossowska adiunkt Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr hab. Łukasz Wojcieszak profesor nadzwyczajny Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
mgr inż. Kamil Kot rzecznik patentowy Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Małgorzata Banasińska-Barszcz wykładowca Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
dr Tomasz Ossowski adiunkt Centrum Ochrony Własności Intelektualnej
Poprzedni 1 Następny