Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Anna Kuriata Centrum Kształcenia Ustawicznego
dr inż. Grzegorz Słoń dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr inż. Piotr Stamirowski Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr inż. Iwona Szostak Centrum Kształcenia Ustawicznego
Poprzedni 1 Następny