Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

4 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
dr inż. Grzegorz Słoń dyrektor starszy wykładowca Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr Anna Kuriata starszy specjalista Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr inż. Piotr Stamirowski starszy referent techniczny Centrum Kształcenia Ustawicznego
mgr inż. Iwona Szostak starszy specjalista Centrum Kształcenia Ustawicznego
Poprzedni 1 Następny