Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
mgr Aneta Krężelewska starszy specjalista Biuro Dziekana WIŚGiE
mgr inż. Beata Pawlusińska starszy specjalista Biuro Dziekana WIŚGiE
Dorota Wojciechowska samodzielny referent Biuro Dziekana WIŚGiE
Poprzedni 1 Następny