Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

3 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Aneta Krężelewska Biuro Dziekana WIŚGiE
mgr inż. Beata Pawlusińska Biuro Dziekana WIŚGiE
Dorota Wojciechowska Biuro Dziekana WIŚGiE
Poprzedni 1 Następny