Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 Wszystkie wpisy
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Stanowisko Jednostka administracyjna
mgr Marcela Armańska kierownik specjalista Biuro Dziekana WEAiI
mgr inż. Małgorzata Lepiarz starszy referent Biuro Dziekana WEAiI
mgr Magdalena Bieniek-Trojan starszy referent Biuro Dziekana WEAiI
mgr Zofia Dziwoń starszy referent Biuro Dziekana WEAiI
Iwona Obara-Sitek specjalista Biuro Dziekana WEAiI
Poprzedni 1 Następny