Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

5 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja administracyjna Jednostka administracyjna
mgr Marcela Armańska kierownik Biuro Dziekana WEAiI
mgr Magdalena Bieniek-Trojan Biuro Dziekana WEAiI
mgr Zofia Dziwoń Biuro Dziekana WEAiI
mgr inż. Małgorzata Lepiarz Biuro Dziekana WEAiI
Iwona Obara-Sitek Biuro Dziekana WEAiI
Poprzedni 1 Następny