Otwarcie 9.06.2021 r. Dostawa stanowiska do wielokanałowego rejestrowania charakterystyk prądowo – napięciowych oraz pomiaru utraty produktywności modułów PV w warunkach rzeczywistych wraz z osprzętem w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 04.05.2021)

Last Updated on 04.05.2021 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 04.05.2021 @ 23:43 Data ostatniej modyfikacji: 04.05.2021 @ 23:43
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel