Otwarcie 29-09-2020r. Dostawa stanowiska do badań toksyczności dymu pożarowego według normy ISO 19700 lub równoważnej dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn 29.09.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn.: 29.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 17.09.2020 Modyfikowano: 29.10.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach