Otwarcie 28-05-2021 r. Usługa wykonania próbek do badań z materiału dostarczonego przez Zamawiającego w ramach projektu pt. „ Innowacyjny system automatycznej identyfikacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (Slildig AE) „ nr umowy: POIR.01.01.01-00-1019/19 finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkursu 6/1.1.1/2019”Szybka ścieżka”

(Last Updated On: 19.05.2021)

Last Updated on 19.05.2021 by Anna Baćkowska

Data publikacji: 19.05.2021 @ 14:40 Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2021 @ 14:40
Osoba publikująca: Anna Baćkowska Osoba modyfikująca: Anna Baćkowska