Otwarcie 09.09.2020r. – Dostawa komputera przenośnego dla Politechniki Świętokrzyskiej- w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 24.08.2020r.

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano dn 09.09.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn 17.09.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 22.07.2020 Modyfikowano: 17.09.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Iwona Ziach