Otwarcie 24.08.2020r. – Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 25.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 19.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Utworzono: Opublikowano: 22.07.2020 Modyfikowano: 19.10.2020
Autor: Publikujący: Iwona Ziach Modyfikujący: Jakub Sokołowski