Otwarcie: 08-06-2021r. Usługa wykonania próbek do badań z materiału dostarczonego przez Zamawiającego w ramach projektu pt. „ Innowacyjny system automatycznej identyfikacji defektów infrastruktury gazowej wykorzystujący zjawisko emisji akustycznej (Slildig AE) „ nr umowy: POIR.01.01.01-00-1019/19 finansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Konkursu 6/1.1.1/2019”Szybka ścieżka”

(Last Updated On: 31.05.2021)

Last Updated on 31.05.2021 by Anna Baćkowska

Data publikacji: 31.05.2021 @ 13:36 Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2021 @ 13:37
Osoba publikująca: Anna Baćkowska Osoba modyfikująca: Anna Baćkowska