Otwarcie 12.02.2021 – Dostawa i wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów (EOD) dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS252-635560- Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 26.01.2021 r.

Odpowiedzi oraz modyfikacja SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ_PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do SIWZ_PO ZMIANACH

2021-OJS020-045659- Sprostowanie – opublikowano: 29.01.2021 r.

Opublikowano: 05.02.2021 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano: 12.02.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 03.03.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Utworzono: Opublikowano: 28.12.2020 Modyfikowano: 03.03.2021
Autor: Publikujący: Jakub Sokołowski Modyfikujący: Jakub Sokołowski