Otwarcie 01.02.2021 – Dostawa systemu do projektowania programu studiów i zarządzania sylabusami dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

(Last Updated On: 01.02.2021)

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS252-635007 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 15.01.2021 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Last Updated on 01.02.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 28.12.2020 @ 13:19 Data ostatniej modyfikacji: 01.02.2021 @ 13:00
Osoba publikująca: Jakub Sokołowski Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski