ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE I DOSTARCZENIE NA POLITECHNIKĘ ŚWIĘTOKRZYSKĄ TABLIC INFORMACYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

termin składania ofert 4.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 22.05.2020 r.

Zmiana zapytania ofertowego

Ogłoszenie po zmianie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 19.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Baza konkurencyjności

Opublikowano 24.06.2020 r.

Informacja o wyborze drugiej w kolejności najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze drugiej w kolejności najkorzystniejszej oferty- Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE STOISKA TARGOWEGO w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

termin składania ofert 18.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie- Baza konkurencyjności

Opublikowano 2.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Baza konkurencyjności