Zapytanie ofertowe na dostawę monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

termin składania ofert 14.07.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 24.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze – Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej podłączenia istniejącego podziemnego zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego na wysokości Domu Studenta „Bartek” do instalacji wodociągowej przeciwpożarowej budynku Domu Studenta „Proton” i budynku Domu Studenta „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej

termin składania ofert 1.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAMAWIAJĄCEGO NA ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE I DOSTARCZENIE NA POLITECHNIKĘ ŚWIĘTOKRZYSKĄ TABLIC INFORMACYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020

termin składania ofert 4.06.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 22.05.2020 r.

Zmiana zapytania ofertowego

Ogłoszenie po zmianie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 19.06.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -Baza konkurencyjności

Opublikowano 24.06.2020 r.

Informacja o wyborze drugiej w kolejności najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze drugiej w kolejności najkorzystniejszej oferty- Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE STOISKA TARGOWEGO w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

termin składania ofert 18.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie- Baza konkurencyjności

Opublikowano 2.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Baza konkurencyjności

 

Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO -PROMOCYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

termin składania ofert 16.03.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie- Baza konkurencyjności

Opublikowano 2.04.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- Baza konkurencyjności

Zapytanie ofertowe na dostawę: monitorów (mierników) jakości powietrza dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu składania ofert z 14.01.2020 r. na 21.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano 14.01.2020 r.

Pytania i wyjaśnienia

Pytania i wyjaśnienia- Baza konkurencyjności

Opublikowano 12.03.2020 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania – Baza konkurencyjności