Otwarcie 08.01.2021 Dostawa uniwersalnej maszyny wytrzymałościowej dla Politechniki Świętokrzyskiej

Otwarcie ofert poprzez platformę meet1:

https://meet1.tu.kielce.pl/dostawa%20uniwerslanej%20maszyny%20wytrzymalosciowej

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 21.12.2020 r.

Modyfikacja SIWZ

Opublikowano: 08.01.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dnia:18.01.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 16.10.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS179-431593 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 19.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 09.09.2020r. – Dostawa komputera przenośnego dla Politechniki Świętokrzyskiej- w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 24.08.2020r.

Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano dn 09.09.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn 17.09.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 21.07.2020r. – Dostawa tunelu aerodynamicznego z wentylatorem oraz dostawa generatorów i momentomierzy z oprzyrządowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano dn. 21.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn 29.07.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 20.07.2020r – Wykonanie robót budowlanych obejmujący remont dwóch mieszkań przy ulicy Jarzębinowej w Kielcach dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn 20.07.2020r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 07.08.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 31-07-2020r. Dostawa oprogramowania do przetwarzania obrazów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie Dz.U.

SIWZ

Opublikowano dn. 31.07.2020r.:

Informacja z otwarcia

Opublikowano dn 14.09.2020r:

Informacja wyborze najkorzystniejszej oferty oraz odrzuceniu oferty