Otwarcie 24.09.2018 r. Dostawa Modułu symulacji i pomiarów turbin wiatrowych: otwarty tunel aerodynamiczny wraz z oprzyrządowaniem; Modułu symulacji i pomiarów PhotoVoltaicznych dla Laboratorium Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 14.09.2018 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 24.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 15.11.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 20.09.2018 r. Dostawa Miernika do pomiarów pH betonu w zawiesinie z wyposażeniem; Zestawu do pobierania pyłu betonowego przy ocenie zagrożenia korozyjnego zbrojenia w betonie dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania Obiektów Technicznych Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.09.2018 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 20.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 26.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu części II postępowania

Otwarcie 5.09.2018 r. Dostawa Zestawu służącego do określania wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych; Oprogramowania do symulacji komputerowych CFD (numeryczna mechanika płynów) – analizy cieplno- przepływowe ze stacją roboczą dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi

Opublikowane 6.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowane 19.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o unieważnieniu części I

Otwarcie 04.09.2018r. Dostawa aparatury naukowo-badawczej: Platformy badawczej: nano- i mikrotwardościomierz, nano- i mikroscratchtester; Nanotribometra; Mikroskopu nastołowego SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek; Reflektometra i Kalotestera; Tribometra; Zestawu do preparatyki próbek; Mikroskopu konfokalnego dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu otwarcia ofert z 10.08.2018 r. na 04.09.2018 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 10.07.2018 r.

Modyfikacja SIWZ

Opublikowano 31.07.2018 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Opublikowano 2.08.2018 r.

Ogłoszenie zmian Dz.Urz. UE

Opublikowano 4.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 27.09.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 25.06.2018 Wykonanie robót budowlanych: „Rozbudowa hali laboratoryjnej nr 4” „Przebudowa wjazdu na parking główny PŚk” w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana terminu otwarcia ofert z 20.06.2018 r. na 25.06.2018 r.

Ogłoszenie

SIWZ

Pozwolenie na budowę

Opublikowano: 25.05.2018r.

Modyfikacja – Załącznik nr 2 do SIWZ

Opublikowano 5.06.2018 r.

Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej

Przedmiary w wersji edytowalnej

Przedmiary_edytowalne

Opublikowano 7.06.2018 r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Klauzula informacyjna

Opublikowano 8.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamianie ogłoszenia (dotyczy sekcji IV pkt 5 ogłoszenia)

Opublikowano 12.06.2018 r.

Odpowiedzi 2

Opublikowano 15.06.2018 r.

Odpowiedzi 3, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

Opublikowano 25.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 17.07.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty