Otwarcie 25.09.2020 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych w zakresie projektowania sieci i instalacji w technologii BIM w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano: 25.09.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 19.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 24.08.2020r. – Dostawa oprogramowania do kompleksowego zarządzania infrastrukturą IT dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego”

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 25.08.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 19.10.2020 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 16.10.2020 r. – Dostawa oprogramowania do oceny ekotoksykologicznej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

2020-OJS179-431593 – Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano: 19.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 05-10-2020r. Dostawa czujników i okablowania do systemu emisji akustycznej dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano 28.09.2020r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

Opublikowano 05.10.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 16.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 02-10-2020r. Dostawa kamery termowizyjnej o dużej rozdzielczości wraz z oprzyrządowaniem dla Politechniki Świętokrzyskiej – w ramach realizacji Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – RID finansowanego ze środków MNiSW na podstawie umowy nr 025/RID/2018/19 z dnia 28.12.2018r.

Ogłoszenie BZP

SIWZ

Opublikowano dn.24.09.2020r.:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odpowiedzi, modyfikacja SIWZ

Opublikowano dn. 02.10.2020r.:

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano dn. 16.10.2020r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Otwarcie 01.09.2020r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę (załącznik nr 2 do SIWZ) należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Opublikowano dn. 02.09.2020r.

Informacja z otwarcia

Opublikowano 29.09.2020r.:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty