Otwarcie 28.11.2018r. Dostawa oprogramowania STATISTICA 13 PL lub nowsza dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 22.11.2018r.

Odpowiedzi

Opublikowano 26.11.2018r.

Odpowiedzi

Opublikowano 29.11.2018r.:

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o odrzuceniu oferty

Opublikowano: 11.12.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty