Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie uprawnień do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1kV w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna@tu.kielce.pl do dnia 30.04.2021

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 27.04.2021 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 07.05.2021 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego

Ogłoszenie na wynajem budynku magazynowego wraz z częścią przyległej wiaty o powierzchni ok. 100 m2  

  1. Politechnika Świętokrzyska oferuje wynajem budynku magazynowego o łącznej powierzchni 102,29 m2. Budynek znajduje się na ul. Studenckiej, nie posiada ogrzewania, nie jest wyposażony w instalacje. Na ścianie szczytowej budynku znajduje się przyłącze elektryczne z którego można zasilić instalacje wewnętrzne, do wykonania we własnym zakresie. Politechnika Świętokrzyska planuje wykonać remont elewacji i poszycia dachowego.

Czytaj dalej