Zapytanie ofertowe na ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW INFORMACYJNO – PROMOCYJNYCH w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 22.10.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu- Baza konkurencyjności

Opublikowano 15.10.2019 r.

Pytania i wyjaśnienia

 

Zapytanie ofertowe Na budowę kabla światłowodowego w kanalizacji Orange w relacjach: Zadanie 1: Kielce, Żeromskiego 5 – Kielce, ul. Wrzosowa działka nr 1496/2, obr 0024 Zadanie 2: Kielce, ul. Marmurowa/Al. Legionów – Kielce, ul. Wrzosowa działka nr 1496/2, obr 0024 Zadanie 3: Kielce, ul. Jagiellońska/Karczówkowska – Kielce, ul. Podklasztorna 117

Termin składania ofert 30.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 02.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 18.10.2019 r. Zakup i oddanie do eksploatacji mikrosieci elektroenergetycznej na terenie kampusu Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Zmiana teminu otwarcia ofert z 02.10.2019 r na 18.10.2019 r.

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.09.2019r.

Odpowiedzi, Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia – opublikowano 18.09.2019 r.

Opublikowano 1.10.2019 r.

Zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. – opublikowano 4.10.2019 r.

 

 

Otwarcie 17.09.2019 r. Dostawa Tensjometru optycznego ze zintegrowanym modułem topograficznym 3D oraz przystawką elektrochemiczną dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 17.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Otwarcie 22.08.2019 r. Usługa wykonania ramy spawanej wraz z zamontowaną na prowadnicach szufladą spawaną i dwóch zespołów podpór o konstrukcji nożycowej dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 22.08.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 27.08.2019r.

Informacja o unieważnieniu postępowania

Otwarcie 29.07.2019 r.Budowa stadionu lekkoatletycznego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Zmiana terminu otwarcia ofert z 23.07.2019 r. na 29.07.2019 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

  • Załącznik nr 1 do SIWZ
  • Załącznik nr 2 do SIWZ – dokumentacja projektowa dostępna pod linkiem: http://bip.tu.kielce.pl/wp-content/uploads/2019/06/Zalacznik_nr_2_do_SIWZ_dokumentacja_projektowa.zip

UWAGA: W celu pobrania dokumentacji projektowej proszę skopiować cały podany wyżej link. Folder z dokumentacją ma rozmiar ok. 75 MB

Opublikowano 9.07.2019 r.

Odpowiedzi, Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 16.07.2019 r.

Odpowiedzi 2, Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 18.07.2019 r.

Odpowiedzi 3, Modyfikacja SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Opublikowano 29.07.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 20.08.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty