31.03.2021 r. Dostawa stanowiska pikoelektrowni wodnych w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 01.05.2021)

Last Updated on 01.05.2021 by Jakub Sokołowski

Data publikacji: 22.02.2021 @ 13:57 Data ostatniej modyfikacji: 01.05.2021 @ 13:55
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Jakub Sokołowski