22.03.2021r. Dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych, bezterminowej licencji na oprogramowanie do modelowania procesów produkcyjnych i logistycznych w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 18.03.2021)

Last Updated on 18.03.2021 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 15.02.2021 @ 12:38 Data ostatniej modyfikacji: 18.03.2021 @ 12:36
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel