23.03.2021 r. Dostawa bieżni do rzeczywistości wirtualnej, gogli i okularów do rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, wysokowydajnych zestawów komputerowych, sprzętu sieciowego i monitorów w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

(Last Updated On: 11.03.2021)

Last Updated on 11.03.2021 by Agnieszka Nietrzpiel

Data publikacji: 08.02.2021 @ 12:46 Data ostatniej modyfikacji: 11.03.2021 @ 13:43
Osoba publikująca: Agnieszka Nietrzpiel Osoba modyfikująca: Agnieszka Nietrzpiel