Publiczna Prezentacja Założeń Projektu „Repozytorium Instytucjonalne Politechniki Świętokrzyskiej”

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej zaprasza na publiczną prezentację założeń projektu pod tytułem „REPOZYTORIUM INSTYTUCJONALNE POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ” przygotowanego w odpowiedzi na konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prezentacja odbędzie się w dniu 14.06.2017 r. o godz. 10.00 w budynku Rektoratu i Biblioteki Głównej al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7 w Kielcach sala nr 34 (parter).

Podmioty zainteresowane uczestnictwem w niniejszej prezentacji prosimy o zgłoszenie udziału do Pani mgr Jolanty Sobielgi na adres e-mailowy: bibjs@tu.kielce.pl w terminie do dnia 12.06.2017 r. (w treści zgłoszenia proszę podać: swoje imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy do kontaktu oraz adres reprezentowanej przez Państwa instytucji (jeżeli dotyczy). Udział w prezentacji zostanie potwierdzony pocztą e-mailową.

Przebieg prezentacji utrwalony zostanie za pomącą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz.


Politechnika Świętokrzyska Biblioteka Główna
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce
tel. +48 41 34 24 483
library@tu.kielce.pl