Politechnika Świętokrzyska – informacje ogólne


al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

Kancelaria ogólna
41 34 24 444,  41 34 42 997

NIP PL 657-000-97-74, REGON 000001695

tu.kielce.pl