Władze Uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński


Prorektorzy

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Prorektor ds. Ogólnych
dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk

Kanclerz
dr inż. Kazimierz Sokołowski