Status prawny Uczelni

Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach jest publiczną szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017r. poz. 2183 t. j. ze zm.)

Uczelnia ma osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności stanowi:

  1. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
  2. Statut Politechniki Świętokrzyskiej

Uczelnię reprezentuje Rektor na podstawie ww. ustawy i aktu wyboru.

Akty założycielskie Uczelni:

  1. Utworzenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. Dz.U. 1965 nr 23 poz. 145]
  2. Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. Dz.U. 1974 nr 34 poz. 200]
Data utworzenia: 12.06.2018 @ 12:00
Informację wytwozrzył: Kordian Myszkowski Dział Organizacyjno-Prawny
Data publikacji: 12 czerwca 2018 @ 12:53 Data ostatniej modyfikacji: 9 sierpnia 2018 @ 12:42
Osoba publikująca: Miłosz PINDUR Osoba modyfikująca: Miłosz PINDUR