Status prawny Uczelni

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018 @ 14:34

Politechnika Świętokrzyska z siedzibą w Kielcach jest publiczną szkołą wyższą działającą na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017r. poz. 2183 t. j. ze zm.)

Uczelnia ma osobowość prawną.

Podstawę prawną działalności stanowi:

  1. Ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
  2. Statut Politechniki Świętokrzyskiej

Uczelnię reprezentuje Rektor na podstawie ww. ustawy i aktu wyboru.

Akty założycielskie Uczelni:

  1. Utworzenie Kielecko-Radomskiej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej w Kielcach [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1965 r. Dz.U. 1965 nr 23 poz. 145]
  2. Przekształcenie Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Politechnikę Świętokrzyską [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 września 1974 r. Dz.U. 1974 nr 34 poz. 200]
Informację wytworzył:
Kordian Myszkowski
Dział Organizacyjno-Prawny
dnia 12.06.2018