Witamy wbazie danych Pracowników PŚk

7 wszystkich wpisów
Tytuł naukowy Imię Nazwisko Funkcja Jednostka
Halina Domagała Dział Księgowości Ogólnej
mgr Ewa Grudzińska Dział Księgowości Ogólnej
mgr Iwona Kowalska Dział Księgowości Ogólnej
mgr Małgorzata Ludwinek Dział Księgowości Ogólnej
mgr Urszula Siudy z-ca kwestora Dział Księgowości Ogólnej
mgr Anna Sołtysiak Dział Księgowości Ogólnej
mgr Jadwiga Witerska kierownik Dział Księgowości Ogólnej
Poprzedni 1 Następny