Otwarcie 5.09.2018 r. Dostawa Zestawu służącego do określania wskaźników mikroklimatu z miernikami wraz z oprogramowaniem do rejestracji wartości mierzonych; Oprogramowania do symulacji komputerowych CFD (numeryczna mechanika płynów) – analizy cieplno- przepływowe ze stacją roboczą dla Laboratorium Prototypowania i Eksploatacji Technologii i Instalacji OZE Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Otwarcie 10.08.2018r. Dostawa aparatury naukowo-badawczej: Platformy badawczej: nano- i mikrotwardościomierz, nano- i mikroscratchtester; Nanotribometra; Mikroskopu nastołowego SEM z możliwością analizy wielkości nanocząstek; Reflektometra i Kalotestera; Tribometra; Zestawu do preparatyki próbek; Mikroskopu konfokalnego dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018 @ 15:56

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 10.07.2018 r.

Modyfikacja SIWZ

Otwarcie 6.04.2018 r. – Świadczenie usług konserwacji i napraw Urządzeń Transportu Bliskiego w obiektach Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i Sandomierzu

Ostatnia aktualizacja: 12 kwietnia 2018 @ 15:14

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia UZP

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 06.04.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 12.04.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania