Otwarcie 13-02-2018r. – Świadczenie usług tłumaczenia i korekty tekstów

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 14.02.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 27.02.2018r.

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych w zakresie części III i IV

Opublikowano: 1.03.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 09-02-2018r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 09.02.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 22.02.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Otwarcie 03-01-2018r. – Dostawa oprogramowania dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano: 03.01.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 29.01.2018r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania