Otwarcie 12-10-2018 Dostawa 16 sztuk dysków twardych do posiadanej przez Politechnikę Świętokrzyską macierzy

Zamiana terminu otwarcia ofert z 10.10.2018 r. na 12.10.2018 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 9.10.2018 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowano: 12.10.2018r.

Informacja  z otwarcia ofert

Otwarcie 20.09.2018 r. Dostawa samochodu typu BUS 8 – osobowy dla Politechniki Świetokrzyskiej

Zmiana terminu otwarcia ofert z 17.09.2018 r. na 20.09.2018 r.

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.09.2018 r.

Opublikowano: 21.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 28.09.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Otwarcie 14-09-2018 Modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w DS. Mimoza; DS. Filon oraz wykonanie monitoringu wizyjnego Bazy Działu Zaplecza Technicznego Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 17.09.2018r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano : 19.10.2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania