Otwarcie 11-08-2017 – Remont DS. nr 6 „Mimoza” Politechniki Świętokrzyskiej w zakresie pomieszczeń i instalacji wewnętrznych

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi

Zmiana ogłoszenia UZP

Sprostowanie

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania