Otwarcie 28.10.2019 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie Autodesk Revit Architecture oraz Autodesk Revit Structure w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Otwarcie 15.11.2019 r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

UWAGA: Ofertę należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym

Ogłoszenie TED

SIWZ

Otwarcie 07-10-2019r. Dostawa robota przegubowego o 6 – ciu stopniach swobody dla Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pt. „Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tynkarskiego (ZSMT) do zastosowania w przemyśle budowlanym” akronim : ZSMT nr umowy: POIR. 04.01.02-00-0045/18, finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach podziałania 4.1.2 – Regionalne Agendy Naukowo Badawcze

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 07.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

 

 

Otwarcie 27-09-2019 r. Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero i faksów dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 24.09.2019 r.

Odpowiedzi

Zmiana Ogłoszenia UZP

Opublikowano:27.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano 14.10.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 20.09.2019 r. – Usługa przygotowania i przeprowadzenia certyfikowanego szkolenia w zakresie Autodesk Revit Architecture oraz Autodesk Revit Structure w ramach Projektu nr: POWR.03.05.00-00-Z224/18 „Nowa jakość kształcenia – podniesienie kompetencji studentów i pracowników Politechniki Świętokrzyskiej” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 05.09.2019 r.

Odpowiedzi

Opublikowano: 20.09.2019 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 08.10.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania