informacje ogólne

Politechnika Świętokrzyska Logo


al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7
25-314 Kielce

Kancelaria ogólna
tel.: 41 34 24 444; 34 24 445
fax 41 34 42 997

NIP PL 657-000-97-74
REGON 000001695

Zaszufladkowano do kategorii strony

władze Uczelni

Rektor
prof. dr hab. inż. Wiesław Trąmpczyński


Prorektorzy

Prorektor ds. Studenckich i Dydaktyki
dr hab. Artur Maciąg, prof. PŚk

Prorektor ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą
dr hab. inż. Tomasz Kozłowski, prof. PŚk

Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem
prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba

Prorektor ds. Ogólnych
dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚk

Kanclerz
dr inż. Kazimierz Sokołowski

 


Senat

Zaszufladkowano do kategorii strony