Otwarcie 13-07-2018r. – Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ostatnia aktualizacja: 16 lipca 2018 @ 14:08

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano:16.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu z zakresu: Nowoczesne metody i techniki akademickich zajęć dydaktycznych z elementami pedagogiki/andragogiki w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Ostatnia aktualizacja: 6 lipca 2018 @ 11:38

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 29.06.2018r. do godziny 12:00

Zapytanie ofertowe

Opublikowano: 06.07.2018r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Otwarcie 21.06.2018r. – Dostawa oprogramowania do symulacji numerycznej procesu spawania laserowego dla Politechniki Świętokrzyskiej

Ostatnia aktualizacja: 25 czerwca 2018 @ 14:52

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 25.06.2018r.

 Informacja z otwarcia ofert