Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie: Planowanie, projektowanie i tworzenie budynków oraz elementów infrastruktury i zarządzania nimi (BIM) – Revit w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Baza konkurencyjności – Ogłoszenie

 

Usługa przygotowania i przeprowadzenia zajęć warsztatowych z zakresu: Projektowanie sieci i instalacji w technologii BIM w siedzibie Zamawiającego, w ramach Projektu „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” (Umowa nr POWR.03.05.00-00.Z202/17)

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: magdar@tu.kielce.pl do dnia 20.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Usługa przygotowania i przeprowadzenia kursu w zakresie: Advance Steel w ramach Projektu nr POWR.03.05.00-00.Z202/17 „Politechnika Świętokrzyska nowoczesną uczelnią w europejskiej przestrzeni gospodarczej” w siedzibie Zamawiającego

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: cku@cku.tu.kielce.pl do dnia 15.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Ogłoszenie – Baza konkurencyjności

Opublikowano: 17.10.2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Otwarcie 12-10-2018 Dostawa 16 sztuk dysków twardych do posiadanej przez Politechnikę Świętokrzyską macierzy

Zamiana terminu otwarcia ofert z 10.10.2018 r. na 12.10.2018 r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano 9.10.2018 r.

Odpowiedzi, Zmiana SIWZ

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Opublikowano: 12.10.2018r.

Informacja  z otwarcia ofert