Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie kalendarzy na rok 2019 w ramach projektu CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. „wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Termin składania ofert 22.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe

Informacja o ogłoszeniu – Baza konkurencyjnosci

Otwarcie 17.10.2018 r. Dostawa komputerów przenośnych dla Politechniki Świętokrzyskiej

Składanie ofert w postępowaniu odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy dostępnej pod adresem:

https://tu-kielce.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano: 17.10.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 18.10.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Otwarcie 19.10.2018 r. Dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Świętokrzyskiej

Zmiana terminu składania ofert z 16.10.2018r. na 19.10.2018r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie UZP

SIWZ

Opublikowano:10.10.2018r.

Odpowiedzi, zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 1 do SIWZ – modyfikacja 1

 

Otwarcie 20.09.2018 r. Dostawa samochodu typu BUS 8 – osobowy dla Politechniki Świetokrzyskiej

Zmiana terminu otwarcia ofert z 17.09.2018 r. na 20.09.2018 r.

Ogłoszenie UZP

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 13.09.2018 r.

Opublikowano: 21.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Opublikowano: 28.09.2018 r.

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania

Otwarcie 24.09.2018 r. Dostawa Modułu symulacji i pomiarów turbin wiatrowych: otwarty tunel aerodynamiczny wraz z oprzyrządowaniem; Modułu symulacji i pomiarów PhotoVoltaicznych dla Laboratorium Niskoemisyjnych i Odnawialnych Źródeł Energii Politechniki Świętokrzyskiej w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”]

Ogłoszenie

SIWZ

Opublikowano 14.09.2018 r.

Odpowiedzi

Opublikowano 24.09.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert