Politechnika Świętokrzyska – informacje ogólne

Politechnika Świętokrzyska Logo

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7,
25-314 Kielce

Kancelaria ogólna
tel. 41 34 24 444, fax 41 34 42 997

NIP PL 657-000-97-74, REGON 000001695